Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
61 62
P
P
ol
ol
P
P
ol
ol
Zakrywanie potraw
•Zakryj potrawy przy użyciu odpowiedniej pokrywy, aby równomiernie rozprowadzić ciepło. Zapobiega to
także wysuszaniu i rozpryskiwaniu potrawy.
Zabezpieczanie potrawy
•Małe kawałki mięsa lub drobiu powinny być zakryte odpowiednią folią, aby uniknąć ich przegrzania.
Mieszanie potraw
•Jeżeli to możliwe, jedno- lub kilkakrotnie zamieszaj potrawę bądź płyn podczas podgrzewania.
Przekładanie/odwracanie potraw
•Potrawy takie jak hamburgery lub drób powinny być odwrócone na drugą stronę przynajmniej jeden raz.
Większe kawałki powinny być odwracane kilkakrotnie. Potrawy takie jak klopsy, podczas podgrzewania,
powinny być przesunięte ze środka pojemnika w jego zewnętrzne części.
Czas po podgrzaniu
•Podgrzane płyny lub ciecze mogą wrzeć po zakończeniu podgrzewania. Dlatego na jakiś czas pozostaw je
do ostygnięcia. Jeżeli to możliwe zamieszaj potrawy lub płyny po zakończeniu podgrzewania. Po
zakończeniu procesu podgrzewania, jeżeli to możliwe, zakryj potrawę lub płyn, aby uniknąć wrzenia.
Plastikowa folia przeznaczona do kuchenek mikrofalowych
•Podczas gotowania potraw z dużą ilością tłuszczu, unikaj sytuacji, w której folia dotyka potrawy. Folia może
ulec stopieniu.
Plastikowe pojemniki przeznaczone do kuchenek mikrofalowych
•Niektóre plastikowe pojemniki nie powinny być użyte do podgrzania potraw z dużą ilością tłuszczu lub
cukru.
•Zamknij drzwi kuchenki.
•Podłącz wtyczkę (8) kuchenki do odpowiedniego gniazda zasilania.
•Używając pokrętła mocy (9) wybierz pożądaną moc pracy.
•Używając pokrętła zegara (10) wybierz pożądany czas pracy. Urządzenie rozpocznie pracę a lampka
kontrolna zaświeci się. Zawsze podgrzewaj przez najkrótszy zalecany czas. Następnie, jeżeli zachodzi taka
potrzeba, powtórz czynność. Przegrzanie potraw może powodować powstanie dymu oraz wywołać
ogień!
•Urządzenie automatycznie wyłączy się po upływie wybranego czasu. W tym samym czasie urządzenie
wyda sygnał dźwiękowy a lampka kontrolna zgaśnie.
•Jeżeli nie będziesz dalej używał urządzenia odłącz je z gniazda zasilania.
•Jeżeli otworzysz drzwi urządzenia przed upływem wybranego czasu, przekręć pokrętło zegara do pozycji
0. Zapobiegnie to ponownemu włączeniu urządzenia po zamknięciu drzwi.
Wskazówki:
•Jeżeli wybrany czas podgrzewania wynosi poniżej 2 minut, najpierw ustaw pokrętło zegara powyżej 3
minuty, następnie ustaw wybrany czas.
•Czas podgrzewania może być zmieniony w każdym momencie. Ustawiając pokrętło zegara do pozycji 0,
możesz całkowicie zatrzymać podgrzewanie.
•Przez ekran w drzwiach (2) możesz nadzorować proces podgrzewania.
•W każdej chwili możesz sprawdzić etap podgrzewania otwierając drzwi kuchenki. Proces podgrzewania
zatrzymuje się w przypadku otwarcia drzwi. Po zamknięciu drzwi urządzenie ponownie zacznie pracować.
TABELA
•Poniższe tabele przedstawiają zalecany czas rozmrażania i gotowania poszczególnych potraw, aczkolwiek
czas ten może nieco się różnić (w zależności od jakości, rozmiaru, temperatury przechowywania oraz od
wilgotności potrawy). Jeżeli to konieczne powtórz proces podgrzewania.
R
ozmrażanie (Defrost)
•Opcja to pozwala na powolne rozmrożenie potrawy. Płaskie potrawy rozmrażają się szybciej.
Równomiernie rozmieszczaj potrawy lub płyny na talerzu lub w pojemniku. Nieregularne potrawy powinny
być rozmieszczone na talerzu lub pojemniku tak, aby ich większe części znajdowały się na zewnętrznej
części.
•Potrawy dużych rozmiarów powinny być kilkakrotnie przewracana na drugą stronę. Nie rozmrażaj potraw
całkowicie wewnątrz urządzenia. Poniższa lista przedstawia czas, jaki powinien być przeznaczony na
całkowite rozmrożenie poza urządzeniem.
Żywność/Potrawa Waga Poziom Czas Rozmrażanie Wskazówka
w gramach mocy Min. Min.
Mięso
Mięso mielone ok. 500 Defrost ok. 10 ok. 5
Drób
Kurczak ok. 1250 Defrost ok. 30 ok. 15 Po upływie połowy czasu
rozmrażania obróć
kurczaka.
Owoce
Maliny ok. 250 Defrost ok. 4
1/2
ok. 5
Informacja: Ustawiaj najniższy zalecany czas rozmrażania, w razie potrzeby wydłuż ten czas.
Podgrzewanie
Żywność/Potrawa Waga Poziom Czas Wskazówka
w gramach mocy Min.
Zestaw obiadowy na talerzu
Składniki:
ok. 100 g Pieczeń, High
ok.
. 5
1/2
Zakryj talerz, pozostaw ,
ok. 200 g Marchewka do ochłodzenia
ok. 200 g Ziemniaki puree przynajmniej przez 3
minuty
Warzywa
Brokuły, groszek, marchewka Sztuka ok. 100 M. High ok. 12
1/2
Rozmroź i podgrzej
warzywa, następnie zakryj
i obróć na drugą stronę.
Po rozmrożeniu i
podgrzaniu, pozostaw na
3 minuty do ochłodzenia.
GO
TOWANIE
Żywność/Potrawa Waga Poziom Czas Wskazówka
w gramach mocy Min
Mięso
Pieczeń ok. 900 High ok. 16
1/2
Po podgrzaniu, powtórzyć
przez około 5 minut
Drób
Kurczak ok. 1100 High ok. 29 Po 15 minutach,
przewrócić mięso na
drugą stronę. Po
zakończeniu
podgrzewania podgrzać
ponownie po upływie 5
minut.
Ryba
Zamrożony filet 4 kawałki M. High ok. 12
1/2
Zakryć, po zakończeniu
każdy około 100g podgrzewania podgrzać
ponownie po upływie 5
minut.
Deser