Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
85 86
CZ
CZ
CZ
CZ
•Pokrmy jako hamburger nebo drůbež by měly být otočeny alespoň jednou při ohřívání. Velké kusy by měly
být otočeny vícekrát, aby se rovnoměrně ohřály. Pokrmy jako masové koule by měly být přemístěny ze
středu nádoby na okraj při ohřívání.
Přestávka
•Ohřáté tekutiny mohou bublat po vyndání z mikrovlnné trouby. Proto je nechte vychladnou. Je-li to možné,
promíchejte pokrm nebo nápoj po ohřátí. Po tuto dobu zakryjte pokrm nebo tekutinu, aby jste zamezili
ohřívání po ukončení ohřívání.
Plastová folie pro mikrovlnné trouby
•Při ohřívání pokrmů s vysokým obsahem tuku, zajistěte, aby se folie nedotýkala potraviny, protože folie se
může roztavit.
Plastové nádoby pro mikrovlnné trouby
•Některé plastové nádoby nejsou vhodné pro ohřívání potravin s vysokým obsahem tuku nebo cukru.
•Zavřete dvířka.
•Zapojte zástrčku (8) do vhodné zásuvky.
•Pomocí kolečka zapnutí (9) nastavte vhodnou teplotu.
•Pomocí kolečka nastavení času (10) nastavte požadovaný čas. Přístroj a světlo uvnitř se zapne. Vždy
ohřívejte pouze po nezbytně nutnou dobu. Není-li ohřátí dostatečné, ohřejte znovu. Přehřáté potraviny
mohou způsobit zápach nebo požár!
•Přístroj se automaticky vypne po uplynutí nastaveného času. Zároveň se ozve signál a vypne se světlo.
•Jestliže nebudete přístroj dále používat, odpojte ho z elektřiny.
•Jestliže potřebujete otevřít dvířka před uplynutím nastaveného času, nastavte kolečko nastavení času na 0,
pokud si již nepřejte dále ohřívat.
Poznámka:
•Jestliže chcete ohřívat něco po dobu kratší než 2 minuty, nejdříve nastavte kolečko nastavení času na 3
minuty a potom nastavte požadovaný čas.
•Dobu ohřívání je možno kdykoliv změnit. Nastavte kolečko nastavení času na 0 během ohřívání, ohřívání je
možno předčasně ukončit.
•Skrz okno (2) můžete kontrolovat proces ohřívání.
•Otevřete dvířka a můžete kdykoliv zkontrolovat stav ohřívání. Ohřívání je automaticky přerušeno, když se
dvířka otevřou. Když jsou dvířka znovu zavřena, přístroj bude pokračovat v ohřívání.
TABULKA
•Údaje o času a hmotnosti v následujících tabulkách slouží jako orientační hodnoty, které budou dále
záviset na kvalitě, velikosti, teplotě skladování a vlhkosti konkrétní potraviny. Je-li to nutné, prodlužte dobu
ohřívání.
R
ozmrazování (Defrost)
•Při tomto nastavení potravinu pomalu rozmrazíte. Tenká potravina je rozmražena rychleji než velký kus.
Jestliže je to možné, rozmístěte rovnoměrně potravinu nebo tekutinu v nádobě nebo na talíři. Potravina
nepravidelného tvaru by měla být umístěna tak, aby silnější kusy byly na okraji talíře nebo nádoby.
•Velký celistvý kus potraviny, například maso, by měl být několikrát otočen. Nenechte potravinu zcela
rozmrznou v přístroji. Níže uvedená doba je pro celkové rozmrazení po vyndání z mikrovlnné trouby, kdy
bude potravina zcela rozmražena.
Druh potraviny Hmotnost v gramech Nastavení Čas v min. Doba po celkové Poznámka
kolečka zapnutí rozmrznutí
Maso
Mleté maso cca. 500 Defrost cca. 10 cca. 5
Drůbež
Kuře cca. 1250 Defrost cca. 30 cca. 15 V polovině nastavené doby
maso otočte
Ovoce
Mailny cca. 250 Defrost cca. 4
1/2
cca. 5
Poznámka: vždy nastavte nižší dobu než, která je nutná a ohřívání zopakujte.
Ohřívání, Potravina
Druh potraviny Hmotnost v Nastavení kolečka Čas v minutách
Poznámka
grammech zapnutí
Pokrm
Pokrm skládající se z:
asi 100g pečeného masa High cca. 5
1/2
Přikryjte pokrm a nechte
asi 200g mrkve ho vyhladnout po dobu
asi 200g bramborové kaše asi 3 minut po ukončení
ohřívání.
Zelenina
Brokolice, hrášek, mrkev je ca. 100 M.High cca. 12
1/2
Rozmrazte zeleninu,
potom ohřejte, zakryjte a
promíchejte. Po
rozmrazení a ohřátí
nechte vyhladnout po
dobu asi 3 minut.
V
AŘENÍ
Potravina Hmotnost v Nastavení kolečka Čas v minutách
Poznámka
grammech zapnutí
Maso
Pečeně cca. 900 High cca. 16
1/2
Zopakujte na dalších asi 5
minut.
Drůbež
Kuře cca. 1100 High cca. 29 Po 15 minutách maso
otočte a ohřívejte dalších
asi 5 minut, poté je
ohřívání ukončeno.
Ryba
Zmražené filé 4 plátky, každý M. High cca. 12
1/2
Znovu ohřejte asi 5 minut
asi 100g po ukončení ohřívání.
Dezert
Sušenky cca. 475 High cca. 8 Po ukončení ohřívání
znovu ohřejte dalších asi 5
minut.