Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
95 96
R
R
o
o
R
R
o
o
FRIPTURĂ
Pentru a frige mîncare, pune
ţ
i-o pe gr
ă
tar
ş
i gr
ă
tarul pe placa rotitoare.
Alimente/mîncare Cantitatea în grame Nivel putere Timp în minute Note
microunde
Pîine
Pîine pr
ă
jit
ă
/ 11mm 4 felii Grill Pr
ă
ji
ţ
i timp de 3 1/3 Înc
ă
lzi
ţ
i dispozitivul în
(fiecare parte) prealabil pentru 5 minute.
Carne
Biftec Cca. 500 Grill Cca. 50 Înc
ă
lzi
ţ
i dispozitivul
(4 buc
ăţ
i.) în prealabil pentru 5
minute
ş
i întoarce
ţ
i
bifetcul pe cealalt
ă
parte
dup
ă
aproximativ 25
minute.
Pulpe de pui Cca. 240 Grill Cca. 48 Înc
ă
lzi
ţ
i dispozitivul în
prealabil pentru 5 minute
ş
i întoarce
ţ
i pulpa pe
cealalt
ă
parte dup
ă
aproximativ 24 minute.
Not
ă
: Func
ţ
ia gril poate de asemenea s
ă
coac
ă
mincare înc
ţ
lzit
ă
în prealabil.
OPERAŢII C
OMBINA
TE
Atunci cînd folosi
ţ
i func
ţ
ia opera
ţ
ii combinate, pune
ţ
i mîncarea întrun recipient potrivit, plasa
ţ
i recipientul pe placa rotabil
ă
.
Pe urm
ă
selecta
ţ
i combina
ţ
ia 1, 2 sau 3
ş
i seta
ţ
i timpul respectiv.
ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE
•Respectaţi de asemenea Instrucţiunile de Securitate.
•Scoateţi fişa din priză şi lăsaţi dispozitivul să se răcească.
•Nu scufundaţi dispozitivul în apă.
•Folosiţi doar detergente moderate.Nu folosiţi obiecte ascuţite, detergenţi abrazivi, benzen, perii din metal
pentru a curăţa dispozitivul.
•Placa rotativă şi bila de rulmenţi pot fi sustrase pentru a fi curăţate.
•Curăţaţi interiorul cuptorului cu un detergent moderat şi cu o stofă moale, apoi uscaţi.
•Curăţaţi numaidecît orice urme de murdărie de uşă şi izolarea uşii. Scoateţi murdăria atent cu apă cald şi
detergent , pe urmă uscaţi cu o pînză curată.
•Dacă s-a vărsat ulei sau supă în interiorul cuptorului fiţi sigur să curăţaţi imediat după întîmplare, altfel va
cauză fum. Produsele împroşcate pot cauza incendiu!
•Reinstalaţi corect placa rotabilă şi bila de rulment.
•Curăţaţi exteriorul cuptorului cu o stofă umedă şi un detergent moderat.
SPECIFICA
Ţ
II
Voltaj : 230V~ 50Hz
Putere de alimentare : 700W putere microunde
800W Gril
Volumul microunde : 17 l
INSTRUCŢIUNI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
La terminarea duratei de utilizare, acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile casnice
normal, ci trebuie dus la un punct de reciclare a produselor electrice şi electronice. Acest lucru
este indicat de simbolul de pe produs, în instrucţiunile de utilizare şi pe pachet.
Materialul este reutilizabil potrivit precizărilor de pe etichetă. Prin reutilizare se reduce exploatarea
diverselor tipuri de materiale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător.
Consultaţi-vă cu reprezentanţii administraţiei locale responsabili cu depozitarea deşeurilo.
GARANŢIE ŞI SERVICE
Înainte de livrare, produsele noastre sunt supuse unui sever control de calitate. Dacă totuşi se întâmplă sa
apară defecţiuni de fabricaţie sau datorate transportului, va rugări să vă adresaţi service-tulii elta (Tel.: +40-21-
3199969). În afară de pretenţiile legale in termenul de garanţie, clientul poate beneficia de următoarea
garanţie, in alegere: Pentru aparatul cumpărat asiguram (conform certificatului de garanţie alăturat) o garanţie
de 24 de luni, începând din ziua cumpărării. În acest interval înlăturam gratuit prin reparaţie sau prin înlocuire
orice deficientă, care se datoreazăunor defecte de fabricaţie sau de material de pot fi dovedite. Defecţie
apărute ca urmare a unor manipulări necorespunzătoare sau ca urmare a unor intervenţii sau reparaţii efectuale
de terţi sau prin montarea unor alte piese, nu fac obiectul acestei garanţii.
elta GmbH
Carl-Zeiss-Str. 8
63322 Rödermark