Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
103 104
BG
BG
BG
BG
Зеленчуци
Броколи, грах, моркови Всеки около 100 M.High около 12
1/2
Размразете зеленчуците,
затоплете ги и ги
покрийте. Разбъркайте
ги. След размразяване и
затоплянето, оставете
зеленчуците да изстинат
поне за 3 минути
Г
ОТВЕНЕ
Ястие Тегло в грамове Работна степен Времетраене Забележк
в минути
Месо
Печено месо около 900 High около 16
1/2
След затопляне,
повторете процеса в
продължение на 5
минути.
Птиче месо
Пиле около 1100 High около 29 След 15 минути,
обърнете месото и
затоплете отново в
продължение на 5
минути.
Риба
Замразено рибешко филе 4 парчета, всяко M. High около 12
1/2
След затопляне,
повторете процеса в
продължение на 5
минути.
Десерт
Бисквити около 475 High около 8 След затопляне,
повторете процеса в
продължение на 5
минути.
йе
чене на грил
За да изпечете храна на грил, поставете храната върху грил решетката и поставете решетката върху въртящата се плоча.
Храна/ястие Тегло в грамове Работна степен Времетраене в минутиЗабележка
Хляб
Хляб на тост / 11mm 4 филийки Grill Печете на грил Затоплете уреда
около 3 1/3 предварителано
(от всяка страна) за около 5 минути.
Месо
Телешка пържола Около 500 Grill Около 50 Затоплете уреда
(4 пържоли) предварителано за
около 5 минути и
обърнете пържолите
след около 25 минути.
Пилешки бутчета Около. 240 Grill Около. 48 Затоплете уреда
предварителано за
около 5 минути и
обърнете бутчетата
след около 24 минути.
Забележка: Чрез функцията за печене на грил, можете също така да сварите вече затоплени храни.
КОМБИНИРАНА ОПЕРАЦИЯ
Когато използвате функцията за комбинирана операция, поставете храната в подходящ съд и поставете съда върху
въртящата се плоча. Изберете комбинация 1,2 или 3 и съответно нагласете времетраенето.
ГРИЖА И ПОДДЪРЖАНЕ
Моля съблюдавайте инструкциите за сигурност при поддържане на уреда.
• Изключете уреда от контакта и оставете уреда да се охлади.
• Никога не потапяйте уреда във вода.
• Използвайте само омекотени почистващи препарати и не използвайте абразивни течности, бензол,
метални четки, тел и други остри уреди за почистване.
• Въртящата се плоча и поставката за въртящата се плоча могат да бъдат разглобени, за да бъдат
почистени.
• Почистете вътрешността на микровълновата печка с омекотен почистващ препарат и мека кърпа;
подсушете със суха кърпа.
• Почистете всякакви петна и замърсявания по вратата и уплътненията на вратата. Внимателно
почистете с гореща вода и почистващ препарат и подсушете с чиста кърпа.
• Ако олио или супа се разлее във вътрешността на микровълновата печка, незабавно почистете, тъй
като могат да причинят пушек. Разляти храни или течности могат да причинят пожар!
• Поставете обратно на място въртящата се плоча и поставката за въртящата се плоча.
• Почистете повърхността на микровълновата печка с влажна кърпа и омекотен почистващ препарат.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Уредът е предназначен за ел. мрежа с напрежение: 230V~ 50Hz
Ел. мощност : 700W мощност на микровълната
800W Грил
Обем на микровълновата печка : 17 l
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Този продукт не трябва да се изхвърля в нормалните депа за отпадъци. Трябва да бъде
оставен в съораженя специализиращи в събирането и преработката на електрически и
електронни уреди.
Символа на опаковката, самият уред, и иструкцията за употреба обозначават това.
Материалите се преработват както е обозначено на техните надписи.
Чрез преработката на материалите, както и на други материали във Вашето домакинство, Вие
допринасяте за опазването на нашата околна среда.
Консултирайте се с Вашата месна администрация за да намерите подходящия преработвателен
център.
ГАРАНЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
Преди доставката нашите уреди се подлагат на строг качествен контрол. Ако, въпреки всички грижи, е
възникнала повреда при производството или транспортирането, Ви молим да занесете обратно уреда
на търговеца, от който е закупен. Наред със законовите гаранционни претенции купувачът има право
по негов избор на следните гаранционни услуги:
За закупения уред даваме 2 години гаранция, считано от деня на продажбата. През този период
отстраняваме безплатно, чрез ремонтиране или замяна, всички недостатъци, които безспорно се
дължат на дефекти на материала или на производството.
Недостатъци, възникнали вследствие на неправилно боравене с уреда, и дефекти, появили се след
намеса и поправки от страна на трети лица, както и след монтирането на чужди части, не се обхващат
от тази гаранция.
elta GmbH
Carl-Zeiss-Str. 8
63322 Rödermark