Melissa 743-066 Bread Maker User Manual


 
For at De kan få mest glæde af Deres bagemaskine, beder vi Dem
venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før De tager
bagemaskinen i brug. Vi anbefaler Dem yderligere at gemme
brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt skulle få brug for
at genopfrisket bagemaskinens funktioner.
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
- Gennemlæs venligst alle instruktioner.
- Bagemaskinens ledninger eller stik må ikke nedsænkes i
nogen form for væske.
-Vær altid opmærksom hvis bagemaskinen bruges i nærheden
eller af børn.
- Fjern stikket fra stikkontakten ved rengøring eller når
bagemaskinen ikke er i brug. Bagemaskinen skal afkøle før
rengøring.
-Hvis apparatet eller ledningen til apparatet er blevet
beskadiget, eller hvis produktet ikke fungerer korrekt, skal
apparatet indleveres til fagmand til reparation/gennemsyn, da
der skal anvendes special værktøj. Hvis der benyttes
uautoriserede reservedele kan det ødelægge bagemaskinen.
- Bagemaskinen må kun anvendes indendørs.
- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af et bord eller røre
varme overflader.
- Bagemaskinen må ikke placeres på eller for tæt på gas eller
elkomfur.
- Sørg altid for at der ikke er brandbart materiale i nærheden når
den er i brug.
-Bagemaskinen må aldrig være tildækket når den er i brug.
- Benyt kun bagemaskinen til alm. husholdning.
- Bagemaskinen bliver varm indvendig som en almindelig ovn.
-Brug kun det tilbehør som følger med maskinen.
- PÅ GRUND AF DEN HØJE VARMEUDVIKLING ER DET
VIGTIGT, AT BAGEMASKINEN IKKE BLIVER STARTET,
UDEN AT BEHOLDEREN ER MONTERET I
BAGEMASKINEN, DA MASKINENS LÅG HERVED KAN
BESKADIGES PÅ GRUND AF VARMEUDVIKLINGEN.
FUNKTIONER:
Denne bagemaskine har 8 forskellige funktioner. Disse vælges ved
at trykke på ”Setting” knappen.
Ved start vises der den forudbestemte tid: 3.00 = 3 timer til start.
Bagemaskinen har følgende programmer.
1. BASIC: 3 timer
Til at tilberede almindeligt franskbrød og blandingsbrød. Dette er
det mest brugte program. Programmet vil ælte dejen 3 gange.
Efter den 2. æltning vil bagemaskinen give en indikering med et
bip. Dette signalerer at der nu kan tilsættes yderligere ingredienser.
2. QUICK: 2 timer + 20 min
Samme program som Basic dog bliver der kun æltet 2 gange. Der
vil i løbet af den anden æltning lyde et bip for at signalere at
yderlige ingredienser kan tilsættes. Brødet vil have kortere hævetid
og derfor vil brødet blive mindre.
3. FRENCH(HVIDT BRØD) 3 timer + 50 min
Til at tilberede almindeligt franskbrød og blandingsbrød.
Bagemaskinen vil ælte 2 gange. Samtidig vil den hæve i længere
tid og bage i længere tid, således at brødet får en tykkere skorpe.
4. RAPID(HURTIGT PROGRAM) 1 time + 50 min
Til at tilberede almindeligt brød, dejen bliver æltet 1 gang og
hævetiden er mindre end i Quick programmet. Dette program
kræver mindre tid men brødet bliver også mindre
5. WHOLE-WHEAT BREAD(FULDKORNSBRØD): 3 timer + 40
min
Til at tilberede fuldkornsbrød med surdej og gær. Bagemaskinen
vil ælte dejen 2 gange. Den hæver og bager længere.
6. CAKE(KAGE) 58 min.
Til at tilberede sød gærdej. Bagemaskinen vil ælte dejen 2 gange.
7. DOUGH(DEJ): 1 time + 30 min
Til at tilberede dej der herefter formes og bages andet sted.
Bagecontaineren vil ikke blive opvarmet og der må ikke indstilles
på Crust colour funktionen.
8. BAKE (BAGE)
Bruges til at bage en en færdig dej. Der er ikke nogen ælte eller
hæve funktion.
Når man skal bage igen lige efter et afsluttet program kan der stå
HOT i displayet. Dette betyder at maskinen er for varm. Tag
bageformen op og lad den afkøle i 10 minutter. Herefter er den klar
til at bage igen.
Når et brød er færdigtbagt har denne bagemaskine en ”holde varm
funktion”. Den virker i en time og giver et bip hvert 5. minut.
undtagen på programmet DOUGH, der ikke bruger varme.
Ved alle bageprogrammer skal du blot putte ingredienserne i
bagemaskinen og trykke på det ønskede program.
Bemærk!! Bagemaskinen har en ekstra afbryderknap
under bunden i højre side.
Hvis denne står på "off" kan bagemaskinen ikke tændes. Før man
går igang med at benytte maskinen, skal man derfor checke, at
knappen står på "on". Denne knap forhindrer, at man ved et
tilfælde kommer til at starte bagemaskinen og fungerer også som
børnesikring.
INGREDIENSER
Mel: Alle melsorter med højt glutenindhold kan benyttes
Tørgær: Gær benyttes for at få dejen til at hæve. Brug kun tørgær.
Vær opmærksom på at gæring begynder, når tørgæret kommer i
berøring med vand eller mælk.
Hvis man vil bruge almindeligt gær, skal det først blandes og
opløses med de ”våde" ingredienser, inden det kommer i
maskinen. Ved brug af almindeligt gær kan man ikke tidsindstille
maskinen, da gæringsprocessen påbegyndes med det samme.
Sukker: Sukker fremmer hævningen og tilfører sødme og smag.
Det gør desuden brødet blødt og overfladen brun.
Tørmælk: Dette fremmer smagen i brødet og giver større
næringsindhold.
Salt: Salt aktiverer gæren og gør dejen smidig.
Smør: Smør giver brødet en dejlig smag og gør det smidigt.
Vand: Når melet røres med vand, dannes der gluten, og brødet
bliver luftigt.
Det er vigtigt at alle ingredienser har køkkentemperatur dvs.
mellem 18 - 23 grader.
Under bagning sker følgende;
1. Hvile/æltning
2. Hæve
3. Bage
4. Varme
5. Brødet er færdigt
CRUST COLOUR
I alle programmerne kan man vælge skorpens farve. Der er 3
niveauer at vælge imellem:
1. Light
2. Medium
3. Dark
Under 1. æltning vil motoren tænde og slukke i hele forløbet, den
vil dreje skiftevis den ene vej og så den anden.
Under 1. hævning vil termostaten tænde og slukke for at holde en
temperatur på 25 C°.
2
DK
BM-101_IM_rev 10/11/04 8:46 Side 2