Melissa 743-066 Bread Maker User Manual


 
FØR DU RINGER EFTER SERVICE
HVIS DU HAR PROBLEMER MED AT FREMSTILLE ET
TILFREDSSTILLENDE BRØD,
GENNEMGÅ DA VENLIGST FØLGENDE PUNKTER FØR DU
BRINGER APPARATET TIL SERVICE.
1. Brødet hævede ikke:
- Fuldkornshvedemel eller rugmel hæver ikke så meget som
hvedemel.
- Brug frisk tørgær - hurtig hævning er bedst.
- Tilsæt gær til sidst og det holdes væk fra salt, sukker og
vand.
- Tilsætning af mel med højt gluten indhold hjælper på
hævningen.
-Vandet forøges med 30 ml.
- Hovedingredienser er fejlafmålt, eller undersøg om nogle af
dem mangler.
- For meget salt er tilsat.
- Ingredienserne skal have stuetemperatur.
2. Brødet ligner et krater:
- For meget fugt i dejen - reducer væskeindholdet lidt.
- Tilsæt 1⁄2 tsk salt eller en spsk mel.
3. Brødet hævede for meget og klistrede sig fast til låget:
- Formindsk tilsætningen af gær med 1⁄2 tsk.
- Formindsk tilsætningen af alle ingredienser en smule.
- For meget vand - mindskes med 1 tsk.
- Ikke nok salt - forøg med 1/4 tsk.
4. Brødet er ikke gennembagt:
- For meget fugt - reducer væskeindholdet.
- Kan ske ved brug af for groft mel - og ekstra æltning vil løse
problemet. Efter den første æltning og hævning, stop
maskinen og start forfra, som var det et nyt brød. Dette gør
dejen luftigere.
5. Brødet er for tungt eller har en ujævn overflade.
- Ikke nok vand - tilsæt en spsk vand.
- Melet er for tørt - opbevares i en lufttæt beholder.
6. Brødet har for mange huller:
- For meget vand – tilsæt en spsk. mindre
- For meget gær – reducer med 1/8 tsk.
7. For lidt salt - forøg med 1/4 tsk.
RENGØRING:
1. Tag altid stikket ud af stikkontakten og lad bagemaskinen
afkøle helt.
2. Efter afkøling vendes bagemaskinen på hovedet. Ryst
forsigtigt apparatet til alle krummer er fjernet.
3. Tør ydersiden og toppen af med en tør eller hårdt opvreden
klud. Anvend ingen former for stærke eller slibende
rengøringsmidler. Anvend ikke stålbørste til rengøring.
4. Rengør aldrig med en skurebørste. Hår kan brække af og
sætte sig på de elektriske dele, og derved ødelægge
bagemaskinen.
5. Bagemaskinen må aldrig nedsænkes i nogen form for væske.
6. Bagecontaineren kan under rengøring tages op. Ryk forsigtigt
i håndtaget til den løsner sig. Nu er den nemmere at rengøre.
MILJØ TIPS
Et el/elektronik produkt bør, når det ikke længere er
funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig miljøbelastning.
Apparatet skal bortskaffes efter de lokale regler i Deres kommune,
men i de fleste tilfælde kan De komme af med produktet på din
lokale genbrugsstation.
GARANTIEN GÆLDER IKKE
- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold eller
lidt anden form for overlast.
- For fejl som måtte opstå grundet fejl på ledningsnettet.
- Hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.
Grundet konstant udvikling af vore produkter på funktions- og
design-siden forbeholder vi os ret til ændringer af produktet uden
forudgående varsel.
IMPORTØR:
Adexi Group
Der tages forbehold for trykfejl.
6
BM-101_IM_rev 10/11/04 8:46 Side 6