Melissa 743-066 Bread Maker User Manual


 
För att du ska få största möjliga nytta av din bakmaskin bör du
först läsa igenom bruksanvisningen, innan du börjar använda den.
Spara bruksanvisningen, den kan komma till användning vid ett
senare tillfälle.
VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER
- Dra inte ur stickproppen från vägguttaget genom att dra i
själva sladden.
- Dra ur stickproppen från vägguttaget när bakmaskinen inte
används.
- Dra ur stickproppen från vägguttaget när du ska rengöra
bakmaskinen.
- Sänk inte ned bakmaskinen i vatten.
- Om bakmaskinen skulle råka hamna i vatten under
användning, stäng genast av strömmen och dra ur
stickproppen från vägguttaget. Använd den inte igen förrän en
auktoriserad serviceverkstad har kontrollerat den. Detta gäller
även när bakmaskinen råkat ramla i golvet eller blivit skadad
på annat sätt.
-Håll sladden undan från heta föremål.
-Skada inte sladden. Rulla inte sladden runt bakmaskinen.
- En skadad sladd får bara bytas ut mot en sladd av samma typ
eller modell.
-I händelse av skada på bakmaskinen eller sladden, får den
bara repareras av en auktoriserad serviceverkstad.
- Placera inte bakmaskinen på fuktiga eller heta ställen.
-Vid användning måste avståndet mellan bakmaskinen och
väggen eller andra föremål vara minst 5 cm.
-Vid användning får bakmaskinen inte övertäckas.
-Var försiktig när det finns barn i närheten.
-Ta aldrig av skalet, det finns inte några delar inuti som kan
servas.
- Försök inte att nå innanför skalet med metallföremål såsom
knivar, nålar osv.
- Använd inte förlängningssladd till bakmaskinen.
- Använd inte bakmaskinen när golvet är fuktigt/vått.
- Använd bakmaskinen endast inomhus.
-Placera inte bakmaskinen på heta ytor eller nära öppen eld.
- PÅ GRUND AV ATT BAKMASKINEN BLIR MYCKET HET
ÄR DET VIKTIG ATT INTE STARTA DEN FÖRRÄN
BEHÅLLAREN STÅR I MASKINEN. I ANNAT FALL FINNS
DET RISK FÖR SKADOR PÅ LOCKET.
Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe. Om bakmaskinen
överlåts till någon annan, måste bruksanvisningen följa med.
Om bakmaskinen inte används enligt dessa anvisningar, kan vi inte
ta något ansvar för ev skador som uppstår.
ALLMÄN INFORMATION OM BAKMASKINEN
Denna bakmaskin är en ny köksmaskin för framställning av det
äldsta födoämnet, bröd. Den är enkel och säker att använda.
Blanda i fullkorn eller andra ingredienser enligt eget önskemål.
Med denna bakmaskin blir knådning, jäsning och passning
överflödiga. Med bakmaskinen kan du alltid förse familjen med
färskt, hembakat bröd.
LÅDAN INNEHÅLLER
Bakmaskin
Bruksanvisning
Degbehållare
Degkrok
Mått
Mätsked
FUNKTIONER
Information om de olika funktionerna
Menyer
Bakmaskinen är utrustad med 8 program. Välj program genom att
trycka på "select"-knappen.
Bakmaskinen har följande program:
1. BASIC 3 timmar
För framställning av fint och halvfint bröd är detta det mest
använda programmet. Bakmaskinen knådar degen tre gånger.
Efter den andra knådningen ger bakmaskinen ett pip ifrån sig.
Detta pip innebär att man nu kan sätta till ytterligare ingredienser
om man så vill.
2. QUICK 2 timmar + 20 minuter
För framställning av fint och halvfint bröd. Bakmaskinen knådar
degen två gånger och piper under den andra knådningen. Detta
för att markera att man kan tillsätta fler ingredienser om man vill.
Jäsningstiden är kortare än i Basic. Därför blir brödet snabbare
färdigt, men det blir mindre än normalt.
3. FRENCH 3 timmar + 50 minuter
För framställning av fint och halvfint bröd. Bakmaskinen knådar två
gånger men har en längre jäsningstid och gräddar längre så att
brödet får en tjockare skorpa.
4. RAPID 1 timme + 50 minuter
För framställning av normalt bröd. Brödet knådas i 1 timme.
Jäsningstiden är kortare än i Quick-programmet. Detta bröd blir
snabbare färdigt, men blir mindre än normalt.
5. WHOLE-WHEAT BREAD (FULLKORNSBRÖD) 3 timmar + 40
minuter
För framställning av fullkornsbröd med surdeg och jäst.
Bakmaskinen knådar två gånger, degen får jäsa och gräddas
längre. Vi rekommenderar att du väljer den mörka färgen på
skorpan, för att få en knaprig skorpa.
6. CAKE (KAKOR) 58 minuter
För framställning av söt deg med jäsning. Bakmaskinen knådar
degen två gånger. Programmet tar sammanlagt 2 timmar och 50
minuter.
7. DOUGH (DEG) 1 timme + 30 minuter
För framställning av olika degtyper som därefter formas och
gräddas någon annanstans. Behållaren värms inte upp och du
behöver inte göra någon inställning av färgen på skorpan.
8. EXTRA BAKE (GRÄDDNING)
Program för gräddning av färdig deg (ingen knådnings- eller
jäsningstid).
När gräddningen är avslutad, startar bakmaskinen
varmhållningsfunktionen under 1 timme. Den piper var 5:e minut
utom när man väljer ett program utan varmhållning.
OBS! Bakmaskinen har en extra strömbrytare till höger på
undersidan. Om man stänger av denna knapp går det inte att
starta bakmaskinen. Innan du börjar använda bakmaskinen bör du
kontrollera att denna knapp är på. Denna knapp förhindrar att
bakmaskinen startas av misstag eller av barn.
Skorpans färg
I alla program utom program 7 (deg) kan man ställa in tre olika steg
för färg på skorpan. Välj alternativ genom att trycka på
färgknappen.
1 Light
2 Medium
3 Dark
Under den första knådningen startas och stängs motorn av
omväxlande, degkroken ändrar riktning hela tiden.
Under den första jäsningen slår termostaten till och från
omväxlande för att hålla temperaturen på 20 C°.
7
SE
BM-101_IM_rev 10/11/04 8:46 Side 7