Melissa 743-066 Bread Maker User Manual


 
Under den andra knådningen startas och stängs motorn och
termostaten av omväxlande för att hålla temperaturen på
30 C°.
Under den andra jäsningen slår termostaten till och från
omväxlande för att hålla temperaturen på 32 C°.
Under den tredje jäsningen slår termostaten till och från
omväxlande för att hålla temperaturen på 38 C°.
Under gräddningen slår termostaten till och från omväxlande för
att hålla temperaturen på minst 121 C°.
* = Termostaten slår till och från om temperaturen understiger
121 C°
# = Bakmaskinen piper 10 gånger för att markera att ytterligare
ingredienser kan tillsättas.
TIMERFUNKTION
TIMERINSTÄLLNING
Alla program kan startas senare, men vi rekommenderar inte
timerinställning när du vill baka kakor eller kex. Om du använder
ingredienser som t ex mjölk, frukt eller lök, bör du inte använda
timern. Processen bör påbörjas direkt när ingredienserna är klara.
- Välj inställning med knapparna MENYER och SKORPA.
-Timerinställning sker med pilknapparna. Max inställningstid är
13 timmar. Tryck pilknappen åt vänster eller åt höger för att
öka processtiden som visas i displayen.
-Den tid som visas i displayen är tiden när brödet är färdigt.
Om du t ex fyller på degbehållaren kl 22.00 och vill att brödet
ska vara färdigt kl 07.00 måste displayen visa 10:00.
-Dessa 10 timmar inkluderar en väntetid på 6 timmar plus tiden
för det valda bakprogrammet + 1 timme för varmhållning.
-Bakmaskinen startar automatiskt efter 6 timmar och påbörjar
deghanteringen och gräddningen.
-När du har ställt in timern, tryck på START. Återstående tid till
slutet av gräddningen visas kontinuerligt.
Kom ihåg att trycka på startknappen för att starta timerns
nedräkning. Om du glömmer detta, händer ingenting i
bakmaskinen.
Om du ställer in fel tid på timern och du har tryckt på Start, kan du
stänga av och ställa in en ny tid, men bara om blandningen ännu
inte har börjat.
START/STOPP
Tryck på Start eller Stopp för att starta eller stoppa bakmaskinen.
Tryck inte på knappen förrän du har valt program, färg på skorpan
och, vid behov, ställt in timern. När du trycker på knappen hörs ett
pip. Bakmaskinen startar då och timern räknar baklänges.
Om du vill stoppa bakmaskinen, tryck på knappen och håll den
intryckt i 3 sekunder. Gör bara detta i nödfall, eftersom maskinen
återställs till början av programmet. Du måste då börja om från
början, ingredienserna kanske förstörs och behöver bytas.
Om temperaturen i bakmaskinen är för hög för ett nytt program
från det föregående, visar displayen "HOT" när du startar
programmet och bakmaskinen piper utan uppehåll. Om detta
inträffar, ta bort behållaren och vänta tills bakmaskinen har svalnat
(öppna luckan en stund).
ANVÄNDNING
OBS! Jäst får inte komma i kontakt med vätska före användning.
- Öppna luckan och ta ur behållaren genom att lyfta handtaget,
vrida moturs och därefter lyfta ut den. Ställ behållaren på
arbetsbänken.
- Se till att degkroken sitter inuti behållaren (tryck bara fast den).
- Mät upp de ingredienser som behövs och tillsätt dem i
behållaren, bakmaskinen blandar själv ingredienserna när
processen startar.
-Vid tillsättning av jäst (både torr och färsk) i behållaren, se till
att jästen inte kommer i kontakt med vatten eller andra
vätskor, eftersom den då börjar jäsningen omedelbart. Detta
är särskilt viktigt vid användning av timern.
- Fyll inte på för mycket i behållaren. Detta påverkar
slutresultatet och kan skada bakmaskinen.
Använd behållarhandtaget, ställ behållaren i bakmaskinen och
vrid medurs till låsningsläget, stäng luckan.
- Sätt stickproppen i vägguttaget (det hörs ett långt pip).
Bakmaskinen ställer automatiskt in grundprogrammet med
färginställning MEDIUM.
- Välj därefter önskat program genom att trycka på SELECT, tills
kontrollampan för det önskade programmet tänds. Glöm inte
att välja färg på skorpan.
-Tryck Start/Stop för att starta maskinen. När programmet är
avslutat visar displayen 0.00 och maskinen piper 10 gånger.
Vid tillverkningen har några delar i maskinen blivit smorda.
Detta kan ge lite ångbildning när bakmaskinen används för
första gången.
- När programmet är avslutat och brödet är gräddat, kommer
varmhållningsfunktionen att vara igång under en timme. Som
en påminnelse piper maskinen 6 gånger var 5:e minut under
en timme, därefter stängs funktionen av.
-Var försiktig när du tar ut brödet. Brödet är mycket hett.
Öppna luckan när du vill ta ut behållaren. Eftersom maskinen
är het, rekommenderar vi att du använder grytlappar eller
grillvantar för att ta ut behållaren. Använd handtaget, vrid
behållaren moturs till urtagningsläget och lyft ut den.
- Vänd upp och ner på behållaren och knacka försiktigt för att få
ut brödet. Ibland kan det inträffa att degkroken fastnar i
brödet, vänta tills brödet har svalnat och ta bort kroken med
ett träverktyg, för att inte skada ytbeläggningen.
- Lägg brödet på ett galler för att svalna, se till att det finns luft
under.
- Dra alltid ur stickproppen efter användning.
OBS! Öppna inte luckan när bakmaskinen är igång, eftersom
detta påverkar kvaliteten på brödet, särskilt gäller detta under
jäsningen.
RECEPT
STANDARD LJUST BRÖD
Vatten: 1 1⁄4 kopp
Margarin: 2 msk
Vetemjöl: 3 kopp
Torrmjölk: 1 msk
Socker: 2 tsk
Salt: 1 1⁄2 tsk
Jäst: 2 1⁄2 tsk
Ställ in bakmaskinen på STANDARD eller QUICK.
RÅGBRÖD
Vatten: 1 kopp
Margarin: 2 1⁄2 msk
Vetemjöl: 2 1⁄4 kopp
Rågmjöl: 3⁄4 kopp
Socker: 2 msk
Salt: 1 1⁄2 tsk
Jäst: 3 tsk
Ställ in bakmaskinen på STANDARD eller WHOLEMEAL.
FRANSKA
Vatten: 1 1⁄2 kopp
Margarin: 1 1⁄2 msk
Vetemjöl: 3 1⁄2 kopp
Torrmjölk: 1 msk
Socker: 2 msk
Salt: 1 1⁄2 tsk
Jäst: 2 tsk
Ställ in bakmaskinen på FRENCH.
KRYDDBRÖD
Vatten: 1 1⁄2 kopp
Olivolja: 1 1⁄2 kopp
Vetemjöl: 3 kopp
Torrmjölk: 2 msk
Socker: 2 msk
Salt: 1 1⁄2 tsk
Dragon: 1 1⁄2 tsk
Basilika: 1 1⁄2 tsk
Oregano: 1 1⁄2 tsk
Jäst: 2 1⁄2 tsk
Ställ in bakmaskinen på STANDARD.
8
BM-101_IM_rev 10/11/04 8:46 Side 8