Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
25 26
H
H
H
H
HASZNÁLATI UTASÍTÁS MW170G/GE MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ, GRILLEZŐVEL
Tisztelt vásárlónk!
Mielőtt a hálózathoz kötné a készüléket, a nem rendeltetésszerű használatból származó károk elkerülése
érdekében kérjük figyelmesen olvassa végig a Használati Útmutatót. Kérjük fordítson különösen nagy
figyelemet a biztonsági tájékoztatóra.Ha harmadik félnek adja át a készüléket, a Használati Útmutatót is adja át.
ÖSSZEÁLLÍTÁS
Tartozékok
1. Szellőzőnyílások
2. Ellenőrző ablak
3. Ajtó
4. Golyóscsapágyas alátét a forgó tányérhoz.
5. Forgóalap
6. Forgótál
7. Grillezőrács
8. Elektromos vezeték csatlakozóval
9. Teljesítményszabályzó
10. Időkapcsoló
11. Grill
Módválasztás
Időkapcsoló (10)
0 – 30 perc
Teljesítményszabályzó (9)
LOW (alacsony) 119W
DEFROST (olvasztás) 259W
MED (közepes) 462W
M.HIGH (középmagas) 595W
HIGH (magas) 700W
GRILL 800W
COMB 1 MW 30% & GRILL 70%
COMB 2 MW 49% & GRILL 51%
COMB 3 MW 67% & GRILL 33%
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
•A helytelen és szakszerűtlen kezelés a készülék üzemzavarát és a felhasználó sérülését okozhatja.
•A készüléket csak eredeti rendeltetésének megfelelően szabad használni. A nem rendeltetésszerű használat
vagy a helytelen kezelés esetén a gyártó az esetlegesen fellépő károkért nem tud felelősséget vállalni.
•Mielőtt a készüléket a hálózathoz csatlakoztatnánk, ellenőrizzük, hogy a hálózati áram jellemzői és
feszültsége megfelelnek-e a készülék adattábláján megadottaknak.
•A készüléket és a hálózati csatlakozót ne tegyük vízbe vagy egyéb folyadékba. Ha a készülék ennek ellenére
mégis vízbe esik, azonnal húzzuk ki a hálózati csatlakozót és a készüléket az újabb használatbavétel előtt
ellenőriztessük szakemberrel. Ellenkező esetben életveszélyes áramütésnek tehetjük ki magunkat!
•Tilos házilag a készülékház megnyitásával próbálkozni!
•Ne dugjunk be a készülék belsejébe semmiféle tárgyat.
•Ne használjuk a készüléket nedves kézzel, vagy nedves talajon, vagy nedves környezetben.
•A hálózati csatlakozódugaszt tilos vizes vagy nedves kézzel megfogni.
•Rendszeresen ellenőrizzük a hálózati csatlakozókábelt és csatlakozódugaszt, hogy nincsenek-e rajtuk
sérülések. Amennyiben ilyen sérüléseket felfedezünk, feltétlenül cseréltessük ki a kábelt és a dugaszt a
gyártóval, illetve képzett szakemberrel, hogy a kockázatokat elkerüljük.
•Ne vegyük használatba a készüléket, ha a hálózati csatlakozókábelen vagy a csatlakozódugaszon sérülések
láthatók, vagy ha a készülék a földre esett, vagy egyéb módon megsérült. Ilyen esetben a készüléket
ellenőrzésre és esetleges javításra vigyük szakemberhez.
•Semmiképpen ne próbálkozzunk a készülék házilagos megjavításával. Ez áramütés veszélyével járhat!
•Ne vezessük a hálózati csatlakozókábelt éles peremeken keresztül, és tartsuk azt távol forró tárgyaktól és a
nyílt lángtól. A hálózati csatlakozókábelt mindig a csatlakozódugasznál fogva húzzuk ki az aljzatból.
•Kiegészítő védelmet nyújt egy legfeljebb 30 mA névleges kioldási áramerősségű hibaáram-védőberendezés
beépítése. Ezzel kapcsolatban kérje ki villanyszerelőjének tanácsát.
•A kábelt és az esetleg szükséges hosszabbítókábelt úgy vezessük, hogy ne legyen lehetőség annak
megrántására, illetve arra, hogy valaki rálépjen.
•Amennyiben hosszabítókábelt használunk, ennek alkalmasnak kell lennie a megfelelő teljesítmény átvitelére,
mert ellenkező esetben a kábel és/vagy az aljzat túlforrósodhat.
•A készülék nem alkalmas sem az üzemi használatra, sem a szabadban történő használatra.
•A készüléket használat közben ne hagyjuk felügyelet nélkül.
•A gyermekek nem képesek azoknak a veszélyeknek a felismerésére, amelyek a villamos berendezések
szakszerűtlen használatából származnak. Éppen ezért ne engedjük meg a gyermekeknek, hogy a villamos
háztartási eszközöket felügyelet nélkül használják.
•Ha a készülék nincs használatban, valamint ha azt tisztítani akarjuk, húzzuk ki az aljzatból a hálózati
csatlakozódugaszt.
Vigyázat! A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a hálózathoz van csatlakoztatva.
•A hálózati csatlakozó kihúzása előtt kapcsoljuk ki a készüléket.
•A készüléket nem szabad a hálózati csatlakozó kábelnél fogva vinni.
KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI TANÁCSOK
•Az első használat során egy kis füst keletkezhet, de ezt ne vegye figyelembe. Biztosítson mindig megfelelő
szellőzést abban a helyiségben, melyben a készüléket használja.
•Ezt a készüléket kizárólag ételek és italok elkészítésére használja.
•Ne szárítson benne ruhákat, papírt, vagy egyéb tárgyakat.
•Ne használja a készüléket tárolási célra.
•Csak akkor üzemelje be a készüléket, ha van a belsejében élelmiszer.
•Üresen járatva a készülék nagy megerőltetés alatt van. Ez kárt okozhat a készülékben.
•Akkor üzemeltesse csak a készüléket, ha a forgótányér megfelelően be van helyezve.
•Távolítsa el az ételek és italok mindenféle csomagolását, mielőtt a készülékbe helyezné őket.
Ez tűzveszélyes lehet. Amennyiben a későbbi használat során füst keletkezne, azonnal kapcsolja ki a
készüléket, és az áramellátás vezetékét húzza ki a konnektorból. Ne nyissa ki az ajtaját, hogy az esetleges
tűz tovább ne terjedhessen.
•Folyadékok forralásánál vegyen ki mindenféle fémtárgyat az edényből, mert az a forralás késleltetéséhez
vezet. Ha a forralás késik, még a folyadék felforrása előtt túlhevülés következhet be. Ezután a folyadék
bármilyen mozgatása következtében magától beindulhat a forrás. Égési sérülés veszélye!
•Ne forraljon ételeket, italokat ólmozott edényekben, mert az robbanáshoz vezethet.
•Hámozatlan élelmiszereket, paradicsomot, krumplit, virsliféléket kissé vagdossa meg, hogy megelőzze
azok szétrepedését.
•A mikrohullámú sütőben ne forraljon tojást héjastól. Annak a közepe hamarabb felforr majd ezután
felrobban. A kemény tojás sárgáját vágja meg melegítés előtt.
•Bébiételek melegítése előtt vegyen azokról lel mindenféle fedőt vagy cumit. A melegítést követően,
kevergesse meg, hogy egyenletesen elossza a hőt. Mindig ellenőrizze először az étel hőmérsékletét,
mielőtt azt a csecsemőnek adja.
•A mikrohullámú sütőbe helyezhető edények (fóliák, mikrózható műanyag tálak, tasakok, pattogatott
kukorica tasakja) tetejét az arcától távolodva nyissa ki, ezzel elkerüli az égési sérülés veszélyét.
•Hogy megelőzze a forgótányér eltörését:
- Tisztítás előtt hagyja teljesen lehűlni.
- Ne tegyen rá forró ételeket vagy eszközöket, mikor az hideg.
10
9
M-Low
Med
M.High
High
TIME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11