Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
63 64
P
P
ol
ol
P
P
ol
ol
Biszkopt ok. 475 High ok. 8 Po zakończeniu
podgrzewania podgrzać
ponownie po upływie 5 minut.
GRILL
OWANIE
W celu grillowania połóż potrawę na ruszcie grilla na talerzy obrotowym.
Żywność/Potrawa Waga w gramach Poziom mocy Czas trwania w minutach Wskazówka
minutach
Chleb
Chleb tostowy /11 mm 4 Kromki Grill ok. 3 1/2 (1 strona) Nagrzewać urządzenie
przez ok. 5 min.
Mięso
Stek wołowy ok. 500 Grill ok. 50 Nagrzewać urządzenie
przez ok. 5 min. Po
około 25 min. Obrócić
na drugą stronę.
Asa de frango ok. 240 Grill ok 48 Nagrzewać urządzenie
przez ok. 5 min. Po
około 24 min. Obrócić na
drugą stronę.
Wskazówka: Za pomocą grilla można przygotować wcześniej ugotowane potrawy.
TR
YB POŁĄCZONY
Przy trybie połączonym dla kuchenki mikrofalowej i grilla połóż odpowiedni pojemnik z pożywieniem na talerzu obrotowym.
Wybrać kombinację 1,2 lub 3 i ustawić żądany czas.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
•Zwracaj szczególną uwagę na Instrukcje Bezpieczeństwa.
•Odłącz urządzenie od źródła prądu oraz pozostaw do ostygnięcia.
•Nie umieszczaj urządzenia w wodzie.
•Do czyszczenia używaj wyłącznie delikatnego detergentu, nie używaj benzyny ani rozpuszczalnika. Nie
używaj metalowych szczotek ani ostrych narzędzi.
•Talerz obrotowy oraz pierścień obrotowy mogą zostać wyjęte do wyczyszczenia.
•Wyczyść wnętrze urządzenia za pomocą miękkiej szmatki i delikatnego detergentu, następnie wytrzyj
suchą szmatką.
•Usuń wszelkie zanieczyszczenia z drzwi oraz z ich uszczelnienia. Delikatnie usuń zanieczyszczenia za
pomocą wody oraz detergentu, następnie wytrzyj suchą szmatką.
•Upewnij się, że wewnątrz kuchenki nie pozostają resztki jedzenia, oleju lub zupy, przy następnym użyciu
mogą one powodować przegrzanie oraz powstanie dymu. Resztki potraw mogą być źródłem ognia!
•Poprawnie zainstaluj talerz obrotowy oraz pierścień obrotowy.
•Wyczyść obudowę kuchenki mikrofalowej za pomocą miękkiej szmatki i delikatnego detergentu.
DANE TECHNICZNE
Napięcie 230V~50Hz
Zużycie energii : 700W Kuchenka Mikrofalowa
800W Grill
Pojemność kuchenki mikrofalowej : 17 l
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA
Po zakończeniu okresu trwałości produktu nie wolno wyrzucać do śmieci z gospodarstwa
domowego. Powinien być on oddany do punktu zbiórki urządzeń elektronicznych i elektrycznych
przeznaczonych do recyclingu. Wskazuje na to symbol na produkcie, w instrukcji obsługi lub
opakowaniu.
Materiały nadają się do ponownego przetworzenia zgodnie z ich oznakowaniem. Dzięki ponownemu
przetworzeniu, właściwej utylizacji lub innym formom wykorzystania starych urządzeń mają Państwo ważny
wkład w ochronie naszego środowiska.
Proszę zapytać się w administracji gminnej o właściwe miejsce utylizacji.
GWARANCJA I ZAKŁADY USŁUGOWE
Wszystkie nasze wyroby sę starannie testowane jakościowo przed przekazeniem na sprzedaż. W wypadku
jednak uszkodzeń, spowodowanych transportem lub fabrycznych, należy urządzenie zwrócić do sklepu, w
którym zostało kupione. Oprócz wszelkich praw gwarancyjnych producent zapewnia nabywcom:
Produkt ma 2-latnią gwarancję począwszy od dnia zakupu. W tym terminie, każde uszkodzenie na skutek
fabrycznej wadliwości, lub wadliwości materialów, usuwana będzie bezpłatnie poprzez wymianę urządzenia lub
remont. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń spowodowanzch nieprawidłową eksploatacją, nie przestrzeganiem
instrukcji, nie dozwolonymi zmianami lub remontowaniem przez osobę nie uprawnioną.
elta GmbH
Carl-Zeiss-Str. 8
63322 Rödermark