Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
71 72
NL
NL
NL
NL
Nagerecht
Biscuits Ongeveer 475 High Ongeveer 8 Als de verwarming voltooid
is, gedurende ongeveer 5
minuten opnieuw
verwarmen.
GRILLEN
Plaats, om voedsel te grillen, het op de grill en plaats dat vervolgens op de draai plaat.
Voedsel/maaltijden Hoeveelheid Vermogens Tijd in Opmerkingen
grammen niveau minuten
Brood
Toast brood / 11mm 4 sneetjes Grill Gril het voor ongeveer Verwarm het apparaat
3 1/3 (aan elke kant) ongeveer 5 minuten voor. .
Vlees
Biefstuk Ongeveer 500 Grill Grill het Verwarm het apparaat
(4 stukken) ongeveer 50 ongeveer 5 minuten voor
en draai de biefstukken na
ongeveer 25 minuten om.
Kippen pootjes Ongeveer 240 Grill Grill voor Verwarm het apparaat
ongeveer 48 ongeveer 5 minuten voor
en draai de kip na
ongeveer 25 minuten om.
Opmerking: Het is ook mogelijk om eerder verwarmd voedsel met de grill functie te roosteren.
GEC
OMBINEERDE WERKING
Wanneer u de gecombineerde operatie functie wilt gebruiken, plaats dan het voedsel in een geschikte verpakking en plaats dat
op de draai plaat. Selecteer dan combinatie 1, 2 of 3 en zet de tijd op respectievelijke functie.
REINIGING EN ONDERHOUD
•Gelieve ook de Veiligheidsadviezen in acht te nemen.
•Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
•Plaats het apparaat nooit in water.
•Gebruik enkel zachte detergenten en gebruik geen schurende vloeistoffen, benzeen, metaalborstels of
schurende voorwerpen voor de reiniging.
•De draaiplaat en de kogellager kunnen verwijderd worden voor de reiniging.
•Reinig de binnenkant van de magnetron met een zacht reinigingsmiddel en een zachte doek en droog
hem vervolgens goed af.
•Verwijder alle vuil of andere contaminatie van de deur en haar dichting. Verwijder zorgvuldig alle vuil met
warm water en een reinigingsmiddel en maak de magnetron vervolgens met een schone droge doek.
•Als er soep of enige andere vloeistof op de wanden van de magnetron gespat is, deze restanten
onmiddellijk daarna verwijderen, want dit kan bij het volgende gebruik rookvorming
veroorzaken.Spattende maaltijden kunnen een brandgevaar vormen!
•Breng de kogellager en de draaiplaat terug behoorlijk aan.
•Maak de buitenkant van de magnetron schoon met een vochtige doek en een zacht reinigingsmiddel.
TECHNISCHE GEGEVENS
Spanning : 230V~ 50Hz
Stroomverbruik : 700W magnetron sterkte
800W Grill
Magnetron volume : 17 l
AANWIJZINGEN INZAKE DE MILIEUBESCHERMING
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet samen met het normale huishoudelijke
afval verwijderd worden, maar moet afgegeven worden op een verzamelpunt voor de recycling
van elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool op het product, in de
gebruiksaanwijzing of op de verpakking maakt u daarop attent.
De werkstoffen zijn volgens hun kenmerking herbruikbaar. Met het hergebruik, de stoffelijke verwerking of
andere vormen van recycling van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage tot de bescherming van
ons milieu.
Gelieve bij het gemeentebestuur informatie te vragen over het bevoegde verzamelpunt.
GARANTIE EN KLANTENDIENST
Alvorens onze apparaten de fabriek verlaten, worden ze aan een strenge kwaliteitscontrole onderworpen. Indien
niettegenstaande alle zorg tijdens de productie of tijdens het transport schade ontstaan zou zijn, verzoeken wij u
het apparaat terug te brengen naar uw verdeler. Naast de wettelijke waarborg heeft de koper naar keuze recht op
de volgende waarborgprestaties:
Wij bieden op het gekocht apparaat 2 jaar waarborg die op de dag van de verkoop begint te lopen. Binnen deze
periode verhelpen we kostenloos alle defecten die toe te schrijven zijn aan materiaal- of fabricagefouten, hetzij door
herstelling, hetzij door omruiling.
Defecten die ontstaan zijn door een onjuist gebruik en door fouten die door ingrepen en herstellingen van derden,
of door de montage van vreemde onderdelen ontstaan zijn, vallen niet onder deze garantie.
elta GmbH
Carl-Zeiss-Str. 8
63322 Rödermark