Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
89 90
R
R
o
o
R
R
o
o
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE MW170G/GE CUPTOR CU MICROUNDE CU GRILL (GRĂTAR)
Stimata clientă, stimat client,
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înainte de a racorda aparatul dumneavoastră la reţeaua
electrică, pentru a evita pagubele produse de utilizarea necorespunzăto-are. Acordaţi o atenţie specială
indicaţiilor de siguranţa.
În cazul în care daţi acest aparat unor terţe persoane, trebuie predate împreuna şi aceste instrucţiuni de
utilizare.
PĂRŢI
Componente
1. Deschizăturile pentru ventilaţie
2. Fereastră
3. Uşiţă
4. Bilă de rulment
5. Axă
6. Placa rotitoare
7. Grilaj
8. Cablu electric şi fiţa
9. Control putere microunde
10. Control timp
11. Grătar
Opţiuni de Moduri
Control timp (10)
0 – 30 minute
Control putere microunde (9)
LOW (jos) 119W
DEFROST (decongelare) 259W
MED (mediu) 462W
M.HIGH (mediu înalt) 595W
HIGH (Înalt) 700W
GRILL 800W
COMB 1 MW 30% & GRILL 70%
COMB 2 MW 49% & GRILL 51%
COMB 3 MW 67% & GRILL 33%
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
•Utilizarea şi manevrarea necorespunzătoare pot provoca disfuncţionalitatea ale aparatului şi rănirea
utilizatorului.
•Aparatul nu trebuie utilizat decât în scopul prevăzut. La utilizarea necorespunzătoare destinaţiei sau
manipulare neadecvată nu ne asumam nici o răspundere pentru eventualele pagube survenite.
•Verificaţi înainte de racordare la reţea dacă tipul de curent sau tensiunea reţelei corespund cu indicaţiile de
pe tăbliţa de date tehnice.
•A nu se cufunda aparatul sau ştecărul de reţea în apa sau în alte lichide. În cazul în care se întâmpla totuşi
ca aparatul să cadă în apă, scoateţi imediat ştecărul din priza şi dispuneţi verificarea lui de către un
specialist înainte de o noua utilizare. Pericol de moarte sau electrocutare!
•Nu încercaţi niciodată să deschideţi singuri carcasa!
•Nu introduceţi nici un fel de obiecte în interiorul carcasei.
•Nu utilizaţi aparatul cu mâinile ude, pe podeaua udă sau în condiţii de umezeală.
•Nu apucaţi niciodată stegarul de reţea cu mâinile ude sau umede.
•Verificaţi regulat cablul şi ştecărul de reţea de eventuale defecţiuni. În cazul apariţiei defecţiunilor, cablul şi
ştecărul de reţea trebuie înlocuite de către producător sau de către un specialist calificat, pentru a evita
distrugerile.
•Nu puneţi aparatul în funcţiune când cablul sau ştecărul de reţea în cazul în care aparatul a căzut pe podea
sau s-a defectat în alt mod. În astfel de cazuri duceţi aparatul la verificat şi eventual reparat într-un atelier
specializat.
•Nu încercaţi niciodată să reparaţi singuri aparatul. Există pericolul electrocutării!
•Nu agăţaţi cablul de reţea de margini ascuţite şi ţineţi-l departe de obiecte fierbinţi sau flăcări libere.
Scoateţi din priză numai apucând ştecărul.
•Se asigură o protecţie suplimentară printr-un dispozitiv încorporat, de protecţie împotriva curenţilor
reziduali, cu o intensitate de declanşare nu mai mare de 30 mA în instalaţiile casnice. Cereţi sfatul
electricianului.
•Dispuneţi cablul precum şi un cablu eventual necesar în aşa fel încât să nu-l puteţi trage din neatenţie sau
să vă împiedicaţi de el.
•În cazul utilizării unui prelungitor, acesta trebuie sa fie adecvat puterii corespunzătoare, altfel se poate
ajunge la supraîncălzirea cablului şi/sau a ştecărului.
•Acest cablu nu este destinat nici utilizării în scopuri comerciale şi nici utilizării exterioare.
•În timpul utilizării nu lăsaţi aparatul nesupravegheat.
•Copiii nu sunt conştienţi de pericolele legate de utilizarea necorespunzătoare a aparatelor electrice. De
aceea nu lăsaţi aparatele casnice la îndemâna copiilor fără ca aceştia să fie supravegheaţi.
Atenţie! Aparatul este alimentat cu curent doar atât timp cât acesta este alimentat la reţeaua de curent.
•Înainte de scoaterea ştecărului din priză opriţi aparatul din funcţionare.
•A nu se transporta aparatul ţinându-l de cablul sau de alimentare
INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE SPECIFICE
•La prima utilizare poate să apară puţin fum, ceea ce nu e o problemă. Fiţi sigur că camera în care
funcţioneaza dispozitivul e bine aeresită.
•Utilizaţi dispozitivul doar pentru a găti mîncaruri sau bauturi.
•Nu folosiţi cuptrorul cu microunde pentru a usca haine, hîrtii sau alte obiecte.
•Nu depozitaţi obiecte in cuptor.
•Activaţi cuptorul doar atunci cînd în el sint produse.
•Dacă funcţioneză fără a avea ceva în el, cuptorul va fi suprasolicitat. Ceea ce poate cauza deteriorarea
dispozitivului.
•Activaţi cuptorul doar după ce sînteţi siguri că placa rotativa e bine instalată.
•Soateţi ambalajul flamabil de pe mîncare sau băuturi înainte de a încălzi. Ambalajul prezintă un pericol
incendiar serios. Dacă observaţi fum, stingeţi imediat cuptorul şi scoateţi din priză. Lasaţi uşiţa închisă
pentru a stinge focul potenţial.
•Atunci cînd încălziţi lichide, fiţi sigur să înlăturaţi lingurile metalice sau alte obiecte similare pentru a preveni
întîrzierea fierberii. Atunci cînd asta se întîmplă,temperatura lichidului ajunge la temperatura fierberii fără a
începe să fiarbă , ceea ce cauzează supraîncălzire. Ca consecinţă, o uşoară agitaţie a lichidului poate
cauza fierberea bruscă. Pericol de arsuri!
•Nu încălziţi mîncarea în containere închise, ele pot să explodeze.
•Alimente cu coajă, e.g. roşii, cartofi , crenvuşti trebuiesc sparte înaine de încălzire pentru a evita explozia
lor.
•Nu încălziţi cu microunde oule cu coajă. Centrul lor se încălzeşte mai repede şi pot să explodeze. Spargeţi
gălbenuşul oulor prăjite înainte de a le încălzi.
•Scoateţi orice fel de sigiliu sau suzetă de pe mîncarea pentru bebeluşi înainte de a o încălzi. După încălzire
scuturaţi bine pentru a distribui egal căldura. Verificaţi intotdeauna temperatura mîncării înainte de a hrăni
copilul.
•Nu deschideţi recipientele în care aţi încălzit mîncarea e.g pachete de popcorn , pungă de plastic pentru
10
9
M-Low
Med
M.High
High
TIME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11