Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
91 92
R
R
o
o
R
R
o
o
ÎNAINTE DE PRIMA FOLOSIRE
•Scoateţi ambalajul
•Curăţaţi dispozitivul conform descriirilor în Îngrijire şi Întreţinere.
•Înainte de a utiliza dispozitivul, verificaţi dacă nu a fost deteriorat în vreun fel, în special uşa (3) şi izolarea
uşei. Daca cuptorul e deteriorat, nu-l folosiţi.
•Folosiţi cuptorul doar cînd bila de rulment (4) si placa rotitoare (6) sînt bine instalate. Insertaţi bila de
rulment si placa pe axă (5).
•Fiţi siguri că uşa se închide şi deschide bine. Curăţaţi imediat orice urme de murdărie de pe izolarea uşii.
INSTALAREA DISPOZITIVULUI
•Nu plasaţi obiecte străine în cuptor.
•Instalaţi cuptorul pe o suprafaţi netedă şi stabilă.
•Verificaţi dacă este destul spaţiu liber în spatele dispozitivului. Deschizăturile pentru ventilaţie (1) trebuie să
fie libere tot timpul. Asiguraţiva că în spatele cuptorului e un spaţiu de cel puţin 100mm, 50mm în părţi şi
200mm de-asupra.
•Nu scoateţi picioruşile dispozitivului.
•Nu plasaţi cuptorul întrun loc expus la temperaturi sau umezeală excesivă, asiguraţivă că nu există obiecte
uşor inflamabile în vecinătatea lui.
•Dacă cuptorul e în imediata vecinătate a televizorului sau aparatului de radio , el va cauza perturbări în
recepţoinare. Cum să evitaţi sau eliminaţi situaţiile de felul ăsta:
- Curăţaţi regulat uşa şi izolarea ei.
- Reajustaţi antena televizorului şi aparatului radio.
- Măriţi distanţa între cuptor şi televizor/ aparat radio.
- Conectaţi cuptorul la o altă sursă decît cea la care sînt conectate televizorul sau radioul.
•Asiguraţivă ca cuptorul este conectat la o priză instalată corect.
•Fişa (8) trebuie sa fie întotdeauna uşor accesibilă pentru a deconecta dispozitivul imediat în caz de
urgenţă.
•Firul electric (8) trebuie să treaca pe sub dispozitiv; evitaţi contactul lui cu obiecte ascuţite şi suprafeţe
fierbinţi.
•Dispozitivul e destinat utilizării sub acoperiş.
NIVELE PUTERE MICROUNDE
Setarea ..............................Utilizarea
Low.....................................Pentru a păstra mîncarea sau lichidele calde
Defrost ................................Pentru a dezgheţa peşte, carne, pui.
Med.....................................Pentru a încălzi uşor mîncarea şi lichide
M.high .................................Pentru a încălzi mîncarea preventiv dezgheţată
High.....................................Pentru a încălzi repede mîncare şi lichide
FUNCŢIONARE
•Deschideţi uşa
•Puneţi mîncarea sau lichidul întrun recipient potrivit pe placa rotitoare Aranjaţi în aşa fel ca stratul mai gros
de mincare să fie spre marginile farfuriei.
Acoperiţi mîncarea
•Acoperiţi mincarea cu un capac potrivit ca căldura să se distribuie uniform. În felul ăsta de asemenea veţi
evita împroşcarea şi uscarea mîncărilor.
Protejaţi mîncărea
•Bucăţile de carne trebuiesc acoperite cu foiţă potrivită pentru a preveni încălzirea în exces.
Amestecaţi mîncărea
•Dacă e posibil amestecaţi o dată sau de două ori mincarea sau lichidul dinspre margine spre centru.
Mişcaţi sau întoarceţi mîncarea pe cealaltă parte
cuptor microunde în direcţia dumnevoastră.
•Pentru a evita deteriorarea plăcii rotabile,
- Lăsaţi-o să se răceasca bine înainte de a o curăţa.
- Nu puneţi veselă sau mîncare fierbinte pe placa rece.
- Nu puneţi veselă sau mîncare congelată pe placa fierbinte.
•Atunci cînd încălziţi mîncarea, farfuriile şi vesela se vor încălzi şi ele. De aceea întodeauna îmbrăcaţi
mănuşi cînd scoateţi mîncarea din cuptor. Pericol de arsuri!
•Copiii nu realizează pericolul legat de utilizarea dispozitivelor electrice. De aceea nu permiteţi niciodată
copiilor să utilizeze cuptorul nesupravegheaţi.
Atenţie: să se permită utilizarea cuptorului de către copii doar atunci cînd ei au fost instruiţi cum să-l
folosească corect şi care sînt pericolele legate de el.
•Nu conectaţi fişa la o priză instalată inadecvat. Verificaţi dacă sursa de energie electrică este compatibilă
cu dispozitivul, conform cerinţelor de pe eticheta lui.
•Pentru a evita orice pericol , cablul electric deteriorat poate fi schimbat doar de un tehnician pregătit.
•Doar un tehnician instruit corespunzător poate să repare dispozitivul.Reparaţii inadecvate poate pune în
pericol utilizatorul. Avertizare: e foarte periculos pentru orcine altcineva decît un tehnician instruit să
repare sau să presteze oricare alte acţiuni ce presupun înlăturarea părţilor cuptorului ce asigură protecţia
de radiaţie.
•Dupa fiecare folosire, dispozitivul trebuie curăţat, toate rămaşiţile de mîncare înlăturate.
•Dacă dispozitivul nu este curaţat regulat, termenul de utilizare a suprafeţelor va scădea mult din cauza
abraziunii. În plus , siguranţa si funcţionabilitatea dispozitivului va fi influenţată.
•Acest produs este un dispozitiv IMş de grupa a 2-a, clasa B. Grupul 2 include dispozitive IMş (industriale,
medicale, ştiinţifice) în care energie de frecvenţă radio este produsă şi/sau este folosită orice formă de
expunere a materialelor la radiaţie electromagnetică. Clasa B include dispozitivele folosite în gospodărie
sau cele care alimenteaza sursele electrice în gospodării.
Farfurii si veselă adecvată
•Folosiţi doar veselă si farfurii marcate ca adecvate pentru folosirea în cuptor microunde.
•Sînt potrivite pentru a fi folosite în cuptror microunde farfuriile şi castronaşele facute din sticlă, porţelan,
piatră, ceramică, sintetice rezistente la temperatură. Materialul transparent e preferabil. Recipientele de
formă rotundă sînt preferate, fiindca mîncare se încălzeşte mai repede la colţuri.
•Nu plasaţi hîrtie reciclată în cuptor, ea poate conţine bucăţi mici de metal ce vor provoca scîntei.
•Nu plasaţi în cuptor obiecte ce conţin aur sau argint, ele vor provoca scintei iar metalul va fi distrus.
•Nu folosiţi recipiente din metal. Microundele se refracteaza de pe metal şi pot apărea scîntei. Recipiente
metalice, deschise şi neadînci în care sînt de obicei furnizate mîncarurile pentru microunde pot fi foloste
pentru a încălzi mîncarea.
•Foiţa de staniol poate fi folosită în cantităţi foarte mici pentru a acoperi carnea cea mai delicată atunci cînd
decongelaţi carnea de pasăre. Fiţi sigur că foiţa de staniol nu atinge nici o parte a cuptorului. Încercaţi să
păstraţi întotdeauna un minimum de 30mm distanţă de la pereţii cuptorului.
•Nu folosiţi recipiente facute din lemn. Expus la microunde , lemnul se poate usca şi crăpa.
OBIECTE Poate fi folosit în cuptor Gril
Opera
ţ
ii combinate
Sticlă rezistentă la temperaturi înalte Da potrivit potrivit
Sticlă nerezistentă la căldură Nu nepotrivit nepotrivit
Ceramică rezistentă la tepmeraturi înalte Da potrivit potrivit
Plastic potrivit pentru microunde Da nepotrivit nepotrivit
Stofă de bucătărie Da nepotrivit nepotrivit
Castronaşe de metal sau foi
ţ
e metalice
Nu potrivit nepotrivit
Grătar de metal Nu potrivit nepotrivit
Foi
ţ
ă de staniol sau recipiente cu staniol
Nu potrivit nepotrivit