Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
101 102
BG
BG
BG
BG
повърхности.
• Уредът е предназначен само за употреба в стайни условия.
НИВА НА РАБОТНАТА СТЕПЕН
Степен .......................................... Процес
Low .............................................. За поддържане на храни и напитки топли
Defrost............................................ За размразяване на риба, месо, птиче месо, др
Med................................................ За леко претопляне на храни и напитки
M.high ............................................ За готвене на храни, които са вече размразени
High................................................ За бързо затопляне на храни и напитки
РАБОТА С УРЕДА
Отворете вратата.
• Поставете храната или течността в подходящ съд върху въртящата се плоча. Разпределете по-
плътно консистентните части на храната в близост до стените на съда.
Покриване на храната
Покрийте храната с подходящ капак, за да може топлината да се разпредели равномерно.
Покриването с капак предпазва от изсушаване на храната.
Защита от загаряне на храната
По-тънки парчета месо или птиче месо трябва да бъдат покривани от подходящо фолио, за да се
защитят от загаряне.
Разбъркване на храната
Ако е възможно, разбъркайте храната или напитката веднъж или два пъти в посока към
вътрешността на съда.
Обръщане на храната
Храни като хамбургери или птиче месо трябва да се обръщат поне веднъж по време на процеса на
топлинна обработка. По-големи парчета трябва да бъдат обръщани няколко пъти, за да може
топлината да се разпредели равномерно. Храни като кюфтета трябва да бъдат премествани от
средата към стените на съда по време на процеса на топлинна обработка.
Престояване на храната
Горещи напитки могат да се газират след като процесът на топлинна обработка е завършил. Поради
това трябва да се оставят да престоят и охладят за кратко време. Ако е възможно, разбърквайте
храната или напитката след топлинна обработка. По време на престояване на храната или напитката,
покрийте я, за да се предотврати варене след като затоплянето е приключило.
Пластмасово фолио предназначено за микровълнова употреба
Когато готвите месо с високо съдържание на мазнина, не поставяйте пластмасово фолио, тъй като то
може да се стопи.
Пластмасови съдове предназначени за микровълнова употреба
Някои топлоустойчиво пластмасови съдове не са подходящи за употреба когато обработвате храни с
високо съдържание на мазнини и захар.
• Затворете вратата.
• Включете ел. щепсел (8) в подходящ контакт.
• Нагласете желаната степен на топлинна обработка чрез ключа за контролиране на работната степен
(9).
• Нагласете желаното времетраене на топлинна обработка чрез ключа за контролиране на
времетраенето (10). Уредът ще се включи и светне. Винаги нагласяйте минималната степен на
времетраене и увеличете времето, ако е необходимо. Загорели храни могат да причинят пушек
или огън!
• Уредът се самоизключва когато определеното време изтече. Ще се чуе сигнал и уредът ще загасне.
• Когато не използвате уреда, го изключвайте от контакта.
• Ако отворите вратата преди определеното време да е изтекло, ключа за контролиране на
времетраенето трябва да се нагласи отново на 0, в случай че желаете да продължите процеса.
Забележка:
Ако желаете да затоплите храна за по-малко от 2 минути, първо нагласете ключа за регулиране на
времето на 3 минути и след това настройте на желаното време.
• Времетраенето на затоплянето може да бъде сменено по всяко време. Ако нагласите ключа за
регулиране на времето на 0 по време на затоплянето, процесът ще се преустанови преждевременно.
• Можете да наглеждате процеса на затопляне през прозореца (2).
• Можете да проверите нивото на температурата по всяко време като отворите вратата. Процесът на
затопляне автоматично спира когато вратата бъде отворена. Когато вратата бъде затворена отново,
процесът продължава от мястото на спиране.
ТАБЛИЦА
Данните за времетраенето и тегло в таблицата са вариращи величини зависещи от качеството,
размера, температурата на съхраняване и степента на влажност на храните. Ако е необходимо,
повторете процеса на топлинна обработка.
Р
азмразяване (Defrost)
С тази функция можете да размразявате храни. Течни храни се размразяват по-бързо от твърди
храни Ако е възможно, разпределете равномерно храната или течността в съда.
Храни с различна консистенция трябва да бъдат поставени в съда така че частите с по-плътна
консистенция са в близост до стените на съда.
Плътни по консистенция храни като месо трябва да се обръщат няколко пъти. Не оставяйте храната
да се размрази напълно вътре в уреда. Посочения по-долу списък се състои от съответното
времетраене на размразяване за отделни продукти след размразяването извършено от
микровълновата печка.
Тип храна Тегло в грамове Работна Времетраене Времетраене в минутина Забележка
степен в минути размразяването извън
микровълновата печка
Месо
Накълцано месо около 500 Defrost около 10 около 5
Птиче месо
Пиле около 1250 Defrost около 30 около 15 Обърнете месото след
като измине
половината от
определеното време
Плодове
Ягоди около 250 Defrost около 4
1/2
около 5
Забележка: Винаги нагласяйте най-ниската възможна степен на времетраене и удължете времето, ако е необходимо.
Затопляне,
Храна Тегло в грамовеРаботна степен Времетраене Забележка
в минути
Ястие
Ястие състоящо се от:
100g печено месо High около 5
1/2
Покрийте яденето
200g моркови и го оставете да
200g картофено пюре престои поне 3 минути.