Elta MW170G Microwave Oven User Manual


 
27 28
H
H
H
H
MIELŐTT ELŐSZÖR HASZNÁLNÁ
•Távolítsa el a csomagolóanyagokat.
•Tisztítsa meg a készüléket a Tisztítás és Karbantartás c. részben leírtak szerint.
•A készülék első használata előtt ellenőrizze, hogy azon nincs-e bármilyen sérülés, különösen az ajtónál
(3). Ha bármilyen sérülést észlel, ne használja a készüléket.
•A golyóscsapágyas alátét (4) és a forgótányér (6) legyenek megfelelően behelyezve, ellenkező esetben ne
kezdje használni a készüléket. Helyezze be a golyóscsapágyas alátétet és a forgótányért a forgóalapra (5)
•Bizonyosodjon meg arról, hogy az ajtó megfelelően nyitható és zárható. Az ajtó zárjáról távolítson el
mindenféle koszt és szennyeződést.
A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE
•Soha ne helyezzen a készülék tetejére semmiféle tárgyat.
•Helyezze a készüléket egyenes, stabil felületre.
•Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék mögött elég hely van. A szellőzőnyílásokat (1) hagyja mindig
szabadon. A készülék teteje felett hagyjon legalább 200mm, a háta mögött 100mm, és az oldalainál 50mm
helyet.
•Soha ne vegye le a készülék lábait.
•Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahoz az nagy hőnek, nedvességnek van kitéve, és ellenőrizze, hogy
nincs-e a készülék közelében éghető anyag.
•Ha a készülék TV vagy rúdió közelében van, zavarhatja azok vételét.
Ajánlott elkerülni a vétel ilyen megzavarását:
- Tisztítsa az ajtót és a zárját rendszeresen.
- Állítsa be újra a TV és a rádió antennáit.
- Növelje meg a távolságot a mikrosütő és a TV/rádió közt.
- Ne csatlakoztassa a mikrosütőt ugyanabba az aljzatba, melybe a TV illetve rádió csatlakoztatva van.
•Ellenőrizze, hogy a készüléket egy megfelelően beszerelt konnektorba csatlakoztassa.
•Az elektromos vezeték (8) mindig legyen könnyen elérhető, hogy veszély esetén könnyedén ki lehessen
azt húzni.
•Az elektromos vezeték (8) fusson a készülék alatt, és ne érintkezzen éles sarkokkal, és forró felületekkel.
•A készülék kizárólag beltéri használatra alkalmas.
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ BEÁLLÍTÁSI SZINTJEI
Beállítás........................................ Használat
Low ........................................ Élelmiszerek melegen tartása
Defrost .................................... Hal, húsok, szárnyas stb. kiolvasztása
Med ........................................ Élelmiszerek melegítése
M.high .................................... Kiolvasztott ételek felmelegítése
High ........................................ Élelmiszerek gyors felmelegítése
MŰKÖDÉS
•Nyissa ki az ajtót.
•Helyezze az ételeket vagy italokat a forgótányérra egy megfelelő edényben. A vékonyabb részek mindig
legyenek a tányér, vagy az edény szélén.
Ételek letakarása
•Fedje le az ételeket egy megfelelő fedővel, hogy a hő megfelelően el tudjon oszlani. Ez az élelmiszerek
kifröccsenését és kiszáradását is megelőzi.
Ételek védelme
•A húsok, szárnyasok egyes részei fedje le fóliával, hogy azok ne forrjanak fel túlságosan.
Ételek keverése
- Amikor a forgótányér meleg, ne helyezzen rá fagyott ételeket vagy eszközöket.
•Az ételek melegítése során a tányérok, eszközök is felmelegszenek. Ezért az ételek kivételekor használjon
fogókesztyűt. Égési sérülés veszélye!
•A gyermekek gyakran nincsenek tisztában az elektromos készülékek használatával járó veszélyekkel. Ezért
ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják a mikrosütőt.
Figyelem: Gyermekek csak akkor használhatják a készüléket, ha előzőleg felvilágosítást kaptak a
használatával járó veszélyekről.
•Mindig helyesen csatlakoztassa az áramellátás csatlakozóját a konnektorba. Ellenőrizze, hogy az
áramellátás megfelel a készüléken feltüntetett értékeknek.
•A megrongálódott elektromos vezetéket képzett szerelőnek kell kicserélnie, így elkerülve az azzal járó
veszélyeket.
•Bármilyen szerelési munkálatot a gyártó által képzett szerelőnek kell elvégeznie. A helytelen szerelés
komoly veszélyekkel jár a készülék használója számára. Figyelem: Nagy veszélyekkel jár, ha olyan végzi a
szerelést, aki erre nincs megfelelően kiképezve, különösen azokban az esetekben, ha a szerelés a
mikrohullámoktól védelmet nyújtó részek eltávolításával jár.
•Minden használat után tisztítsa meg a készüléket, hogy abban ne maradjon ételmaradék.
•Amennyiben nem tisztítja meg a készüléket rendszeresen, a készülék felületeinek az élettartalma lerövidül a
karcolások következtéban. Továbbá ez a készülék megfelelő működésére is hatással van.
•Ez a készülék a 2 csoport B osztályú ISM-készüléke. A 2 csoportba tartoznak azon ISM-készülékek (ipari,
orosi, tudományos), melyek rádióhullámhossza energiát kelt, és / vagy a használt anyagok
elektromágneses sugárzást keltenek, illetve szikraeróziós készülékek. A ’B’ osztályba tartozó készülékek
háztartási célokra készültek, melyek a háztartási áramról működnek.
Tálak, eszközök használhatósága
•Csak olyan edényeket, eszközöket használjon, melyek alkalmasak a mikrohullámú sütőbe való
behelyezésre.
•Ilyenek az üvegtányérok, tálak, porcelán, kő, kerámia, üvegkerámia, illetve bármilyen hőálló szintetikus
anyagból készült edény. Átlátszó edényeket használjon, ha erre mód van. Kerek formájú edények
alkalmasabbak, mint a szögletesek, mert az utóbbiak sarkoknál túlhevülhetnek.
•Ne helyezzen újrafelhasznált papírt a sütőbe, mert az apró fémdarabokat tartalmazhat, melyek szikrákat
kelthetnek.
•Ne helyezzen a készülékbe olyan edényeket, melyek aranyat, illetve ezüstöt tartalmaznak, mert azok
szikrákat kelthetnek, és a fémben kárt okoznak.
•Soha ne használjon fedett fémedényeket. A mikrohullámok visszaverődnek a fémekről, melyek szikrákat
keltenek. Nyitott, nem túl mély fémtálak, alumíniumedények, melyek mikrohullámozásra ajánlottak,
alkalmasak ételek melegítésére.
•Alufóliát kis mértékben alkalmazhat, például vékony részek lefedésére, szárnyasok kiolvasztásakor.
Bizonyosodjon meg arról, hogy az alufólia nem ér a készülék belső oldalaihoz. Hagyjon minimum 30mm
távolságot az alufólia és a készülék belső oldalai között.
•Ne használjon fából készült edényeket. A mikrohullámok azt kiszárítják, mely után az edény elreped.
ESZKÖZ Alkalmasság Grill Kombinált üzem
Hőálló üveg Igen Alkalmas Alkalmas
Nem hőálló üveg Nem Nem alkalmas Nem alkalmas
Hőálló kerámia Igen Alkalmas Alkalmas
Mikrohullámozható műanyag Igen Nem alkalmas Nem alkalmas
Konyharuha Igen Nem alkalmas Nem alkalmas
Fémtálak, lemezek Nem Alkalmas Nem alkalmas
Fémrács Nem Alkalmas Nem alkalmas
Alufólia, alumíniumedények Nem Alkalmas Nem alkalmas